Họa Nguyễn Đức 2

11 Người theo dõi

Nghề nghiệp: KTS

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1970

Địa chỉ: Hà Nội