Hoà Lê

1 Người theo dõi

Nhân viên Marketinh công ty Cp Thế Giới Xe Tải

Nghề nghiệp: Nhân viên Marketing công ty CP Thế Giới Xe Tải

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/06/1996

Địa chỉ: Thủ Đức