Hamvui

10 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Xây dựng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/10/1982

Địa chỉ: Xuân Tảo, B.TL, HN