Đỗ Minh Tâm

0 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Tư vấn chữa hắc lào, lác đồng tiền, lang ben, viêm da cơ địa, tổ đỉa, ....

Giới tính: Khác

Ngày sinh: 12/07/1991

Địa chỉ: