Công và Minh

30 Người theo dõi

Nghề nghiệp:

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/1968

Địa chỉ: TP Huế