Chú Bảy™

3 Người theo dõi

Nghề nghiệp: Khai Thác Viên

Giới tính: Khác

Ngày sinh: 22/11/1978

Địa chỉ: Phan Thiết - Bình Thuận