Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower- số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: +84-8-7300 9999

Fax: +84-8-3 929 1758

Email: admin@vitalk.vn