1. BaoAnh8x
 2. Quyết Phạm
 3. MU FC
 4. ngược đời
 5. Lelubu
 6. buôn chuyện
 7. yahooooo
 8. phamtanan
 9. buôn chuyện
 10. PTTech
 11. yahooooo
 12. buôn chuyện
 13. ngược đời
 14. PTTech
 15. Lipton Tea
 16. seven7
 17. buôn chuyện
 18. janelht
 19. seven7
 20. phamtanan
 21. phamtanan
 22. Viên kẹo cay
 23. paparazzi_star
 24. buôn chuyện
 25. DCTNguyen
 26. seven7
 27. PTTech
 28. buôn chuyện
 29. paparazzi_star
 30. Anh Tuấn Lê