1. Wind_Slash
 2. le anh quan
 3. Lipton Tea
 4. MU FC
 5. Min Đơ
 6. Bánh mì thịt
 7. Xuân Thịnh
 8. Hạnh Phúc 1904
 9. Puka hấp
 10. Baothegioiphunu
 11. Meoo Hồng
 12. Anh Tuấn Lê
 13. Puka hấp
 14. Puka hấp
 15. Puka hấp
 16. Giodongdl
 17. Xuân Thịnh
 18. paparazzi_star
 19. Puka hấp
 20. Puka hấp
 21. Min Đơ
 22. HanTutv
 23. Wind_Slash
 24. bum bum
 25. Xuân Thịnh
 26. Puka hấp
 27. Xuân Thịnh
 28. Hóng hớt
 29. Anh Tuấn Lê
 30. Huy Vũ XD