1. Linhhan
 2. Minh Vô Tâm
 3. Lancuzer123
 4. Anh Tuấn Lê
 5. Winter Wind
 6. Gaconlonton
 7. Barca
 8. Saint Dain
 9. Tuấn Duy
 10. Saint Dain
 11. Tuấn Duy
 12. Linhhan
 13. Anh Tuấn Lê
 14. le anh quan
 15. Quốc Hoàng
 16. Minh Vô Tâm
 17. Minh Vô Tâm
 18. Tuấn Duy
 19. Anh Tuấn Lê
 20. Anh Tuấn Lê
 21. Saint Dain