1. phamtanan
 2. seven7
 3. Puka hấp
 4. Tuan Ha Vu
 5. Saint Dain
 6. phamtanan
 7. Barca
 8. Quốc Hoàng
 9. MU FC
 10. Quyết Phạm
 11. phamtanan
 12. Gaconlonton
 13. thanhchem
 14. Anh Tuấn Lê
 15. Puka hấp
 16. Tuan Ha Vu
 17. Winter Wind
 18. Nhật Sang
 19. Nhật Sang
 20. Quyết Phạm
 21. Puka hấp
 22. Linhhan
 23. Manulife
 24. Puka hấp
 25. viettoday
 26. Anh Tuấn Lê
 27. Saint Dain
 28. Người lạ mặt
 29. Anh Tuấn Lê
 30. Puka hấp