1. Giodongdl
 2. bemeo1102
 3. seven7
 4. BaoAnh8x
 5. Saint Dain
 6. MU FC
 7. Hóng hớt
 8. Saint Dain
 9. seven7
 10. Chúc Chi Trần
 11. phamtanan
 12. Lelubu
 13. buôn chuyện
 14. sâubit
 15. Xuân Thịnh
 16. phamtanan
 17. Giodongdl
 18. BaoAnh8x
 19. buôn chuyện
 20. Barca
 21. Barca
 22. seven7
 23. Linhhan
 24. Barca
 25. Giodongdl
 26. Chúc Chi Trần
 27. BaoAnh8x
 28. Xabong
 29. seven7
 30. bemeo1102