1. Saint Dain
 2. seven7
 3. Chúc Chi Trần
 4. phamtanan
 5. Lelubu
 6. buôn chuyện
 7. sâubit
 8. Xuân Thịnh
 9. phamtanan
 10. Giodongdl
 11. BaoAnh8x
 12. buôn chuyện
 13. Barca
 14. Barca
 15. seven7
 16. Linhhan
 17. Barca
 18. Giodongdl
 19. Chúc Chi Trần
 20. BaoAnh8x
 21. Xabong
 22. seven7
 23. bemeo1102
 24. phamtanan
 25. phamtanan
 26. BaoAnh8x
 27. phamtanan
 28. buôn chuyện
 29. Họa Nguyễn Đức 2
 30. ngược đời