1. Quyết Phạm
 2. Linhhan
 3. Chúc Chi Trần
 4. Chúc Chi Trần
 5. MU FC
 6. Bánh mì thịt
 7. Linhhan
 8. Quyết Phạm
 9. Tuan Ha Vu
 10. Bánh mì thịt
 11. thanhchem
 12. Tuan Ha Vu
 13. Xabong
 14. Xabong
 15. Xabong
 16. Nhật Sang
 17. paparazzi_star
 18. Xabong
 19. Puka hấp
 20. Tuan Ha Vu
 21. Barca
 22. Xabong
 23. seven7
 24. Xabong
 25. LeViet
 26. Puka hấp
 27. Nhật Sang
 28. Linhhan
 29. xẹc xi lây đi
 30. MU FC