1. Chúc Chi Trần
 2. MU FC
 3. Bánh mì thịt
 4. Linhhan
 5. Quyết Phạm
 6. Tuan Ha Vu
 7. Bánh mì thịt
 8. thanhchem
 9. Tuan Ha Vu
 10. Xabong
 11. Xabong
 12. Xabong
 13. Nhật Sang
 14. paparazzi_star
 15. Xabong
 16. Puka hấp
 17. Tuan Ha Vu
 18. Barca
 19. Xabong
 20. seven7
 21. Xabong
 22. LeViet
 23. Puka hấp
 24. Nhật Sang
 25. Linhhan
 26. xẹc xi lây đi
 27. MU FC
 28. Quyết Phạm
 29. MU FC
 30. Xabong