1. Barca
 2. actty
 3. Mina Lee
 4. Lelubu
 5. Anh Tuấn Lê
 6. LeViet
 7. Winter Wind
 8. Tuan Ha Vu
 9. phamtanan
 10. Nhật Sang
 11. Linhhan
 12. MU FC
 13. PTTech
 14. Quyết Phạm
 15. Linhhan
 16. ối zời ơi
 17. thanhchem
 18. Barca
 19. Quyết Phạm
 20. MU FC
 21. MU FC
 22. ối zời ơi
 23. thanhchem
 24. Tuan Ha Vu
 25. xẹc xi lây đi
 26. Manulife
 27. Barca
 28. MU FC
 29. Lelubu
 30. Linhhan