1. Linhhan
 2. Saint Dain
 3. Linhhan
 4. Đức Hùng
 5. Họa Nguyễn Đức 2
 6. Saint Dain
 7. Họa Nguyễn Đức 2
 8. Saint Dain
 9. Họa Nguyễn Đức 2
 10. Barca
 11. Saint Dain
 12. Lelubu
 13. MU FC
 14. Shinlandor Phạm
 15. Bánh mì thịt