1. LeViet
 2. Lelubu
 3. Bút Chẳng Tà
 4. buôn chuyện
 5. Chúc Chi Trần
 6. LeViet
 7. Bánh mì thịt
 8. Tuấn Duy
 9. Tuấn Duy
 10. Linhhan
 11. Saint Dain
 12. Linhhan
 13. Đức Hùng
 14. Họa Nguyễn Đức 2
 15. Saint Dain
 16. Họa Nguyễn Đức 2
 17. Saint Dain
 18. Họa Nguyễn Đức 2
 19. Barca
 20. Saint Dain
 21. Lelubu
 22. MU FC
 23. Shinlandor Phạm
 24. Bánh mì thịt