1. Winter Wind
 2. Saint Dain
 3. Pé Tít 88
 4. seven7
 5. Xuân Thịnh
 6. Hóng hớt
 7. seven7
 8. Viên kẹo cay
 9. Saint Dain
 10. BaoAnh8x
 11. seven7
 12. phamtanan
 13. seven7
 14. buôn chuyện
 15. Saint Dain
 16. paparazzi_star
 17. seven7
 18. thanhdt22
 19. LeViet
 20. bemeo1102
 21. phamtanan
 22. seven7
 23. Nhật Sang
 24. phamtanan
 25. Xabong
 26. Xabong
 27. PTTech
 28. Bánh mì thịt
 29. Gaconlonton
 30. Anh Tuấn Lê