1. paparazzi_star
 2. mod_dung_ban_em
 3. seven7
 4. paparazzi_star
 5. paparazzi_star
 6. Ming Ming
 7. Pé Tít 88
 8. PTTech
 9. mod_dung_ban_em
 10. Quyết Phạm
 11. PTTech
 12. yahooooo
 13. Viên kẹo cay
 14. seven7
 15. Chúc Chi Trần
 16. Tuấn Duy
 17. viettoday
 18. seven7
 19. Puka hấp
 20. Bánh mì thịt
 21. Tuấn Duy
 22. buôn chuyện
 23. buôn chuyện
 24. mod_dung_ban_em
 25. tiendatmarketing
 26. buôn chuyện
 27. Puka hấp
 28. mod_dung_ban_em
 29. paparazzi_star
 30. Linh Hương