1. Minh Vô Tâm
 2. LeViet
 3. iljimae
 4. Đỗ Quỳnh
 5. Dongbv
 6. Dongbv
 7. seven7
 8. bum bum
 9. Saint Dain
 10. Saint Dain
 11. DCTNguyen
 12. Saint Dain
 13. seven7
 14. Anh Tuấn Lê
 15. Anh Tuấn Lê
 16. le anh quan
 17. Winter Wind
 18. Nobita
 19. Quốc Hoàng
 20. Tùng Thạch
 21. Nguyễn Thành Trung
 22. Anh Tài
 23. troller
 24. Wind_Slash
 25. le anh quan
 26. Xuân Thịnh
 27. tomcangxanh
 28. Gaconlonton
 29. Trùm Sò
 30. Gaconlonton