1. LeViet
 2. MU FC
 3. Puka hấp
 4. Linhhan
 5. Huy Nguyễn 48
 6. seven7
 7. Lelubu
 8. Manulife
 9. BaoAnh8x
 10. BaoAnh8x
 11. BaoAnh8x
 12. Bánh mì thịt
 13. Puka hấp
 14. MU FC
 15. Manulife
 16. ối zời ơi
 17. Tuan Ha Vu
 18. Quyết Phạm
 19. thanhchem
 20. Lelubu
 21. Linhhan
 22. MU FC
 23. Bố đầu to
 24. Lelubu
 25. phamtanan
 26. Quyết Phạm
 27. phamtanan
 28. Nhật Sang
 29. Puka hấp
 30. thanhchem