1. Tonyteo010197
 2. Thị Nở
 3. Puka hấp
 4. Trùm Sò
 5. Nhật Sang
 6. Shinlandor Phạm
 7. Anata Anata
 8. Xabong
 9. Winter Wind
 10. Phim2.net
 11. mod_dung_ban_em
 12. Xabong
 13. Gaconlonton
 14. paparazzi_star
 15. Puka hấp
 16. Đỗ Võ Tộc
 17. Hằng sokiu
 18. Puka hấp
 19. Fiona_news
 20. mod_dung_ban_em
 21. mod_dung_ban_em
 22. Nhật Sang
 23. paparazzi_star
 24. Puka hấp
 25. paparazzi_star
 26. Anh Tuấn Lê
 27. paparazzi_star
 28. Quái Thú Thần Kỳ
 29. HanTutv
 30. Fiona_news