1. seven7
 2. Pé Tít 88
 3. Puka hấp
 4. Puka hấp
 5. sâubit
 6. Bamevacon
 7. Puka hấp
 8. Puka hấp
 9. Baothegioiphunu
 10. mod_dung_ban_em
 11. Baothegioiphunu
 12. Puka hấp
 13. Bamevacon
 14. Puka hấp
 15. Bamevacon
 16. Anh Tuấn Lê
 17. buôn chuyện
 18. sâubit
 19. Quái Thú Thần Kỳ
 20. sâubit
 21. Tonyteo010197
 22. Thị Nở
 23. Puka hấp
 24. Trùm Sò
 25. Nhật Sang
 26. Shinlandor Phạm
 27. Anata Anata
 28. Xabong
 29. Winter Wind
 30. Phim2.net