1. Barca
 2. MU FC
 3. Linhhan
 4. Chúc Chi Trần
 5. Puka hấp
 6. PTTech
 7. Quốc Hoàng
 8. Xabong
 9. Minh Vô Tâm
 10. Quyết Phạm
 11. Người lạ mặt
 12. Puka hấp
 13. Winter Wind
 14. Meoo Hồng
 15. iljimae
 16. Hóng hớt
 17. Winter Wind
 18. Winter Wind
 19. tholau223
 20. Winter Wind
 21. Puka hấp
 22. Gaconlonton
 23. Xabong
 24. Thị Nở
 25. Puka hấp
 26. Puka hấp
 27. Trangairi2505
 28. MU FC
 29. bum bum
 30. Puka hấp