1. seven7
 2. Pé Tít 88
 3. Puka hấp
 4. sâubit
 5. Bamevacon
 6. Baothegioiphunu
 7. mod_dung_ban_em
 8. Baothegioiphunu
 9. Puka hấp
 10. Puka hấp
 11. Anh Tuấn Lê
 12. buôn chuyện
 13. sâubit
 14. Quái Thú Thần Kỳ
 15. sâubit
 16. Tonyteo010197
 17. Puka hấp
 18. Trùm Sò
 19. Nhật Sang
 20. Shinlandor Phạm
 21. Anata Anata
 22. Xabong
 23. Winter Wind
 24. mod_dung_ban_em
 25. Xabong
 26. Gaconlonton
 27. paparazzi_star
 28. Puka hấp
 29. Đỗ Võ Tộc
 30. Puka hấp