1. vppvinacom
 2. Ming Ming
 3. Lelubu
 4. LeViet
 5. BaoAnh8x
 6. Manulife
 7. Barca
 8. thanhchem
 9. Puka hấp
 10. Lelubu
 11. Quyết Phạm
 12. LeViet
 13. Tuấn Duy
 14. Bút Chẳng Tà
 15. Saint Dain
 16. LeViet
 17. Xabong
 18. Tuan Ha Vu
 19. Xabong
 20. Lelubu
 21. paparazzi_star
 22. yahooooo
 23. Baothegioiphunu
 24. ối zời ơi
 25. Ngan Nguyen 16
 26. Xabong
 27. Em Xuka
 28. Lipton Tea
 29. paparazzi_star
 30. thanhchem