1. Xuân Thịnh
 2. Barca
 3. Đỗ Võ Tộc
 4. phamtanan
 5. ối zời ơi
 6. phamtanan
 7. Manulife
 8. Quyết Phạm
 9. Puka hấp
 10. Linhhan
 11. Lelubu
 12. Lelubu
 13. Puka hấp
 14. Barca
 15. Tuan Ha Vu
 16. Quyết Phạm
 17. thanhchem
 18. Anh Tuấn Lê
 19. Anh Tuấn Lê
 20. Linhhan
 21. Lipton Tea
 22. Tuấn Duy
 23. thanhchem
 24. xẹc xi lây đi
 25. ối zời ơi
 26. Manulife
 27. xẹc xi lây đi
 28. LeViet
 29. Linhhan
 30. bemeo1102