1. Hương Linh
 2. Quốc Hoàng
 3. Nguyễn Thành Trung
 4. Gaconlonton
 5. Bới lông
 6. Bới lông
 7. Bới lông
 8. Soi
 9. Lướt mạng
 10. Tuổi Trẻ
 11. long hoàng
 12. You Tube
  Bài viết bởi: You Tube, 05/11/2013, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thời sự
 13. Soi
 14. Lướt mạng
 15. Thời Sự
 16. Thời Sự
 17. Trai Hien 2
  Bài viết bởi: Trai Hien 2, 04/11/2013, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thời sự
 18. Thu Phương
 19. Soi
 20. Soi
 21. Báo mới
 22. Soi
 23. Lướt mạng
 24. Madlife1007
 25. dingyong
 26. Cụ Rùa khó tính
 27. Lướt mạng
 28. Tũn
 29. Thời Sự
 30. You Tube