1. bigpenvn
 2. Linh Hương
 3. Xuân Thịnh
 4. Nguyễn Thành Trung
 5. Quốc Hoàng
 6. Quốc Hoàng
 7. Khoa Tran 2
 8. Nguyễn Thành Trung
 9. Nguyễn Thành Trung
 10. Gaconlonton
 11. Hương Linh
 12. Quốc Hoàng
 13. Bọt biển
 14. Hương Linh
 15. Quốc Hoàng
 16. Nguyễn Thành Trung
 17. Gaconlonton
 18. Bới lông
 19. Bới lông
 20. Bới lông
 21. Soi
  Mới có mấy tờ báo đưa thông tin này mà không biết có đúng không các bác ạ.

  Bởi Soi
  6.731
  Bình luận cuối: long hoàng 14/11/2013

 22. Lướt mạng
 23. Tuổi Trẻ
 24. long hoàng
 25. You Tube

  Bởi
  You Tube 2.147
  Bình luận cuối: You Tube 05/11/2013

 26. Soi
 27. Lướt mạng
 28. Thời Sự
 29. Thời Sự
 30. Trai Hien 2
  Bởi Trai Hien 2
  457
  Bình luận cuối: long hoàng 04/11/2013