1. LeViet
 2. MU FC
 3. Xuân Thịnh
 4. phamtanan
 5. Quyết Phạm
 6. Bánh mì thịt
 7. Xabong
 8. PTTech
 9. Quyết Phạm
 10. Lelubu
 11. Nhật Sang
 12. Quyết Phạm
 13. LeViet
 14. Nhật Sang
 15. Puka hấp
 16. Bánh mì thịt
 17. LeViet
 18. thanhchem
 19. phamtanan
 20. HanTutv
 21. phamtanan
 22. Quyết Phạm
 23. Barca
 24. Linhhan
 25. Barca
 26. Xuân Thịnh
 27. thanhchem
 28. Puka hấp
 29. Puka hấp
 30. PTTech