1. MU FC
 2. Xuân Thịnh
 3. phamtanan
 4. Quyết Phạm
 5. Bánh mì thịt
 6. Xabong
 7. PTTech
 8. Quyết Phạm
 9. Lelubu
 10. Nhật Sang
 11. Quyết Phạm
 12. LeViet
 13. Nhật Sang
 14. Puka hấp
 15. Bánh mì thịt
 16. LeViet
 17. thanhchem
 18. phamtanan
 19. HanTutv
 20. phamtanan
 21. Quyết Phạm
 22. Barca
 23. Linhhan
 24. Barca
 25. Xuân Thịnh
 26. thanhchem
 27. Puka hấp
 28. Puka hấp
 29. PTTech
 30. Manulife