1. Baothegioiphunu
 2. Wind_Slash
 3. MU FC
 4. Trangairi2505
 5. paparazzi_star
 6. Meoo Hồng
 7. Pé Tít 88
 8. seven7
 9. Minh Vô Tâm
 10. le anh quan
 11. Meoo Hồng
 12. Bamevacon
 13. Xuân Thịnh
 14. long hoàng
 15. Đỗ Quỳnh
 16. Xuân Thịnh
 17. ối zời ơi
 18. Puka hấp
 19. Winter Wind
 20. Tuấn Duy
 21. ChangTraiCoDoc2014
 22. Trangairi2505
 23. Pé Tít 88
 24. ngược đời
 25. le anh quan
 26. Dongbv
 27. Minh Vô Tâm
 28. Saint Dain
 29. Đức Hùng
 30. Đào Thị