1. Wind_Slash
 2. MU FC
 3. Trangairi2505
 4. paparazzi_star
 5. Meoo Hồng
 6. Pé Tít 88
 7. seven7
 8. Minh Vô Tâm
 9. le anh quan
 10. Meoo Hồng
 11. Xuân Thịnh
 12. long hoàng
 13. Đỗ Quỳnh
 14. Xuân Thịnh
 15. ối zời ơi
 16. Puka hấp
 17. Winter Wind
 18. Tuấn Duy
 19. ChangTraiCoDoc2014
 20. Trangairi2505
 21. Pé Tít 88
 22. ngược đời
 23. le anh quan
 24. Dongbv
 25. Minh Vô Tâm
 26. Saint Dain
 27. Đức Hùng
 28. Đào Thị
 29. Tuấn Duy
 30. DCTNguyen