1. Quyết Phạm
 2. Puka hấp
 3. Linhhan
 4. Lelubu
 5. Lelubu
 6. Puka hấp
 7. Barca
 8. Tuan Ha Vu
 9. Quyết Phạm
 10. thanhchem
 11. Anh Tuấn Lê
 12. Anh Tuấn Lê
 13. Linhhan
 14. Lipton Tea
 15. Tuấn Duy
 16. thanhchem
 17. xẹc xi lây đi
 18. ối zời ơi
 19. Manulife
 20. xẹc xi lây đi
 21. LeViet
 22. Linhhan
 23. bemeo1102
 24. Manulife
 25. Winter Wind
 26. Linh Hương
 27. MU FC
 28. MU FC
 29. Winter Wind
 30. Barca