1. Pé Tít 88
 2. Puka hấp
 3. MU FC
 4. Giodongdl
 5. Thanh Thanh Phạm
 6. mod_dung_ban_em
 7. PTTech
 8. mod_dung_ban_em
 9. 8_chuyện_thiên_hạ
 10. Viên kẹo cay
 11. Dieple
 12. Barca
 13. buôn chuyện
 14. Hóng hớt
 15. Quang Anh SV
 16. hội ghét bọn gian lận
 17. BaoAnh8x
 18. BaoAnh8x
 19. Pé Tít 88
 20. Dieple
 21. Chúc Chi Trần
 22. Anh Tuấn Lê
 23. Anh Tuấn Lê
 24. Pé Tít 88
 25. Họa Nguyễn Đức 2
 26. MU FC
 27. Saint Dain
 28. phamtanan
 29. Hóng hớt
 30. Hóng hớt