1. Bánh mì thịt
 2. bemeo1102
 3. Quyết Phạm
 4. Đỗ Quỳnh
 5. MU FC
 6. Đỗ Quỳnh
 7. Đỗ Quỳnh
 8. Lelubu
 9. xẹc xi lây đi
 10. Lelubu
 11. Đỗ Quỳnh
 12. PTTech
 13. Crownsvn
 14. Winter Wind
 15. Manulife
 16. Gaconlonton
 17. Bánh mì thịt
 18. xẹc xi lây đi
 19. Gaconlonton
 20. xẹc xi lây đi
 21. Anh Tuấn Lê
 22. Barca
 23. Minh Vô Tâm
 24. Manulife
 25. Minh Vô Tâm
 26. paparazzi_star
 27. Nguyễn Bá Quân

  Cười rụng rốn đi xe qua cầu khỉ - Choa dân 37

  Bởi Nguyễn Bá Quân
  298
  Bình luận cuối: Nguyễn Bá Quân 20/12/2016

 28. Trùm Sò
 29. Gaconlonton
 30. Anh Tuấn Lê