1. Ming Ming
 2. buôn chuyện
 3. Bánh bao
 4. BaoAnh8x
 5. buôn chuyện
 6. seven7
 7. seven7
 8. mod_dung_ban_em
 9. Viên kẹo cay
 10. seven7
 11. BaoAnh8x
 12. ối zời ơi
 13. Barca
 14. Manulife
 15. PTTech
 16. BaoAnh8x
 17. mod_dung_ban_em
 18. BaoAnh8x
 19. paparazzi_star
 20. ối zời ơi
 21. MU FC
 22. Quyết Phạm
 23. BaoAnh8x
 24. BaoAnh8x
 25. LeViet
 26. Bà tám showbiz
 27. LeViet
 28. Dieple
 29. Puka hấp
 30. phamtanan