1. seven7
 2. Puka hấp
 3. Bánh mì thịt
 4. Quyết Phạm
 5. Tuan Ha Vu
 6. thanhchem
 7. Tuan Ha Vu
 8. Bánh mì thịt
 9. PTTech
 10. Puka hấp
 11. Tuan Ha Vu
 12. Saint Dain
 13. Minh Vô Tâm
 14. ối zời ơi
 15. Giodongdl
 16. Viên kẹo cay
 17. Tuan Ha Vu
 18. Quyết Phạm
 19. ối zời ơi
 20. Minh Vô Tâm
 21. thanhchem
 22. Tuan Ha Vu
 23. Pé Tít 88
 24. Puka hấp
 25. Gaconlonton
 26. Quyết Phạm
 27. Người lạ mặt
 28. Tuan Ha Vu
 29. xẹc xi lây đi
 30. Chúc Chi Trần