1. Tuấn Duy
 2. buôn chuyện
 3. Trang Tít
 4. Manulife
 5. Trang Tít
 6. Bánh mì thịt
 7. Quyết Phạm
 8. Đỗ Quỳnh
 9. 8_chuyện_thiên_hạ
 10. Barca
 11. MU FC
 12. Linhhan
 13. Barca
 14. Lelubu
 15. Barca
 16. Bánh mì thịt
 17. Barca
 18. Barca
 19. Đỗ Quỳnh
 20. Viên kẹo cay
 21. MU FC
 22. Quyết Phạm
 23. thanhchem
 24. Xabong
 25. Barca
 26. Lelubu
 27. MU FC
 28. Bánh mì thịt
 29. Đỗ Quỳnh
 30. Linhhan