1. Tuan Ha Vu
 2. PTTech
 3. thanhchem
 4. Lelubu
 5. Lelubu
 6. paparazzi_star
 7. Tuan Ha Vu
 8. Manulife
 9. MU FC
 10. khanglc95
 11. Quốc Hoàng
 12. Winter Wind
 13. Tuan Ha Vu
 14. Tuan Ha Vu
 15. Quyết Phạm
 16. Linhhan
 17. Bánh mì thịt
 18. Tuấn Duy
 19. Linhhan
 20. thanhchem
 21. Barca
 22. Gaconlonton
 23. Xuân Thịnh
 24. Lipton Tea
 25. Xuân Thịnh
 26. Minh Vô Tâm
 27. Tuan Ha Vu
 28. thanhchem
 29. Barca
 30. Linhhan