1. buôn chuyện
 2. Viên kẹo cay
 3. tholau223
 4. Viên kẹo cay
 5. seven7
 6. Tuấn Duy
 7. Saint Dain
 8. thanhchem
 9. Linhhan
 10. seven7
 11. Saint Dain
 12. Thằng hói Đẹp trai
 13. Tuấn Duy
 14. Lelubu
 15. ồn ào
 16. xẹc xi lây đi
 17. Lipton Tea
 18. seven7
 19. Xuân Thịnh
 20. LeViet
 21. Barca
 22. ngược đời
 23. Saint Dain
 24. MU FC
 25. Quốc Hoàng
 26. Anh Tuấn Lê
 27. Minh Vô Tâm
 28. Winter Wind
 29. Cashisking9x