1. Tuan Ha Vu
 2. PTTech
 3. thanhchem
 4. Lelubu
 5. Lelubu
 6. paparazzi_star
 7. Tuan Ha Vu
 8. Manulife
 9. MU FC
 10. Quốc Hoàng
 11. Winter Wind
 12. Tuan Ha Vu
 13. Tuan Ha Vu
 14. Quyết Phạm
 15. Linhhan
 16. Bánh mì thịt
 17. Tuấn Duy
 18. Linhhan
 19. thanhchem
 20. Barca
 21. Gaconlonton
 22. Xuân Thịnh
 23. Lipton Tea
 24. Xuân Thịnh
 25. Minh Vô Tâm
 26. Tuan Ha Vu
 27. thanhchem
 28. Barca
 29. Linhhan
 30. Saint Dain