1. phamtanan
 2. Linhhan
 3. MU FC
 4. Quyết Phạm
 5. Tuan Ha Vu
 6. PTTech
 7. Nhật Sang
 8. Quyết Phạm
 9. seven7
 10. Barca
 11. MU FC
 12. Bánh mì thịt
 13. Barca
 14. xẹc xi lây đi
 15. phamtanan
 16. MU FC
 17. phamtanan
 18. Barca
 19. Shinlandor Phạm
 20. Bánh mì thịt
 21. MU FC
 22. MU FC
 23. Bánh mì thịt
 24. Xabong
 25. MU FC