1. Chúc Chi Trần
 2. Linhhan
 3. yahooooo
 4. Nobita
 5. thanhdt22
 6. PTTech
 7. paparazzi_star
 8. Puka hấp
 9. PTTech
 10. Bánh mì thịt
 11. MU FC
 12. Quyết Phạm
 13. bemeo1102
 14. paparazzi_star
 15. PTTech
 16. Đỗ Quỳnh
 17. paparazzi_star