1. Linhhan
 2. Manulife
 3. ối zời ơi
 4. Linhhan
 5. LeViet
 6. Quyết Phạm
 7. ối zời ơi
 8. Xabong
 9. MU FC
 10. Lelubu
 11. Xabong
 12. le anh quan
 13. Giodongdl
 14. Xabong
 15. LeViet
 16. Quyết Phạm
 17. Saint Dain
 18. Tuan Ha Vu
 19. ối zời ơi
 20. PTTech
 21. MU FC
 22. Barca
 23. Linhhan
 24. LeViet
 25. xẹc xi lây đi
 26. ối zời ơi
 27. Puka hấp
 28. Manulife
 29. PTTech