1. Quyết Phạm
 2. Lelubu
 3. Lelubu
 4. Quyết Phạm
 5. Barca
 6. thanhchem
 7. Anh Tuấn Lê
 8. Linhhan
 9. Tuan Ha Vu
 10. ối zời ơi
 11. Lelubu
 12. LeViet
 13. Quyết Phạm
 14. Barca
 15. ối zời ơi
 16. Bánh mì thịt
 17. Linhhan
 18. ối zời ơi
 19. MU FC
 20. Lelubu
 21. Tuan Ha Vu
 22. Barca
 23. Tuan Ha Vu
 24. thanhchem
 25. paparazzi_star
 26. Linhhan
 27. Barca
 28. thanhchem
 29. Bánh mì thịt
 30. Lelubu