1. LeViet
 2. Quyết Phạm
 3. Linhhan
 4. Puka hấp
 5. Quyết Phạm
 6. Quyết Phạm
 7. PTTech
 8. Xuân Thịnh
 9. xẹc xi lây đi
 10. MU FC
 11. Linhhan
 12. Barca
 13. Quyết Phạm
 14. MU FC
 15. Barca
 16. paparazzi_star
 17. buôn chuyện
 18. Puka hấp
 19. Bánh mì thịt
 20. Hạnh Phúc 1904
 21. HanTutv
 22. Tuan Ha Vu
 23. seven7
 24. xẹc xi lây đi
 25. Puka hấp
 26. Tuan Ha Vu
 27. Viên kẹo cay
 28. Gaconlonton
 29. Tuan Ha Vu
 30. Gaconlonton