1. Quyết Phạm
 2. Quyết Phạm
 3. paparazzi_star
 4. Giodongdl
 5. Họa Nguyễn Đức 2
 6. Xabong
 7. Xabong
 8. Giodongdl
 9. Puka hấp
 10. Puka hấp
 11. Bánh mì thịt
 12. paparazzi_star
 13. thanhchem
 14. Quái Thú Thần Kỳ
 15. paparazzi_star
 16. Nobita