1. Puka hấp
  2. Bánh mì thịt
  3. paparazzi_star
  4. thanhchem
  5. Quái Thú Thần Kỳ
  6. paparazzi_star
  7. Nobita