1. Pé Tít 88
 2. Barca
 3. Hóng hớt
 4. Barca
 5. Hữu Huy
 6. Khánh Linh
 7. Pé Tít 88
 8. Mai Cherry
 9. PTTech
 10. Pé Tít 88
 11. LeViet
 12. Hóng hớt
 13. ối zời ơi
 14. Barca
 15. Lelubu
 16. Tuấn Duy
 17. xẹc xi lây đi
 18. Tuan Ha Vu
 19. Hóng hớt
 20. LeViet
 21. PTTech
 22. Hóng hớt
 23. Pé Tít 88
 24. Metal Fastener
 25. Lan anh 87
 26. Khánh Linh
 27. Pé Tít 88
 28. Pé Tít 88
 29. Pé Tít 88
 30. Quang Anh SV