1. seven7
 2. Saint Dain
 3. Minh Vô Tâm
 4. MU FC
 5. xẹc xi lây đi
 6. thanhchem
 7. Quyết Phạm
 8. Tuan Ha Vu
 9. thanhchem
 10. Minh Vô Tâm
 11. Barca
 12. Barca
 13. Manulife
 14. Yên An
 15. Phán-Quan
 16. LQH
 17. Tuấn Duy
 18. Gaconlonton
 19. Cashisking9x
 20. Winter Wind
 21. Hương Linh
 22. Quốc Hoàng
 23. Gaconlonton
 24. Winter Wind