1. Bánh mì thịt
  2. paparazzi_star
  3. thanhchem
  4. Quái Thú Thần Kỳ
  5. paparazzi_star
  6. Nobita