1. Quyết Phạm
 2. Quyết Phạm
 3. paparazzi_star
 4. Họa Nguyễn Đức 2
 5. Xabong
 6. Xabong
 7. Giodongdl
 8. Puka hấp
 9. Bánh mì thịt
 10. paparazzi_star
 11. thanhchem
 12. Quái Thú Thần Kỳ
 13. paparazzi_star
 14. Nobita