1. MU FC
 2. phamtanan
 3. mod_dung_ban_em
 4. Tuan Ha Vu
 5. Linhhan
 6. thanhchem
 7. Barca
 8. MU FC
 9. ối zời ơi
 10. Manulife
 11. PTTech
 12. Bánh mì thịt
 13. thanhchem
 14. Lelubu
 15. Quốc Hoàng
 16. Lelubu
 17. phamtanan
 18. ối zời ơi
 19. phamtanan
 20. Quyết Phạm
 21. Lelubu
 22. thanhchem
 23. thanhchem
 24. Puka hấp
 25. Barca
 26. Barca
 27. Linhhan
 28. Tuan Ha Vu
 29. ối zời ơi
 30. MU FC