1. Manulife
 2. PTTech
 3. Bánh mì thịt
 4. thanhchem
 5. Lelubu
 6. Quốc Hoàng
 7. Lelubu
 8. phamtanan
 9. ối zời ơi
 10. phamtanan
 11. Quyết Phạm
 12. Lelubu
 13. thanhchem
 14. thanhchem
 15. Puka hấp
 16. Barca
 17. Barca
 18. Linhhan
 19. Tuan Ha Vu
 20. ối zời ơi
 21. MU FC
 22. Saint Dain
 23. Bánh mì thịt
 24. PTTech
 25. Quyết Phạm
 26. Lelubu
 27. Manulife
 28. Lelubu
 29. thanhchem
 30. Bánh mì thịt