1. seven7
 2. seven7
 3. buôn chuyện
 4. Bút Chẳng Tà
 5. Viên kẹo cay
 6. seven7
 7. thanhdt22
 8. seven7
 9. buôn chuyện
 10. seven7
 11. buôn chuyện
 12. Viên kẹo cay
 13. Quang Anh SV
 14. seven7
 15. Saint Dain
 16. Nhật Sang
 17. ối zời ơi
 18. Xuân Thịnh
 19. Ngan Nguyen 16
 20. Xuân Thịnh
 21. Ngan Nguyen 16
 22. yahooooo